Zanzibar Bureau of Standards

LATEST NEWS...


Dec 24, 2020
HATUA ZA KUZINGATIA KWA WAINGIZAJI TAIRI ZILIZOTUMIKA NA MPYA ZA VYOMBO VYA MOTO ILI KUPATA KIWANGO KILICHOTHIBITISHWA NA TAASISI YA VIWANGO ZANZIBAR(ZBS)
Dec 21, 2020
TAARIFA KWA WAINGIZAJI WA BIDHAA YA MATAIRI YALIYOTUMIKA (USED TYRE) NA WAINGIZAJI WA WA BIDHAA ZA UMEME NA ZA ELEKTRONIKI ZILIZOTUMIKA


DIRECTOR'S MESSAGE

Rahima A. Bakar

Thank you for coming in and visit the Zanzibar Bureau of Standards’ website.On behalf of... Read more >>

OUR LOCATION


CONTACTS
Zanzibar Bureau Of Standards
P.O. Box: 1136, Zanzibar
Tel: +255-24-2232225
Fax: +255-24-2232225
Email: info@zbs.go.tz
Website: www.zbs.go.tz


© Copyright 2021 - Zanzibar Bureau of Standards